Zuid-Nederland versneld aan de slag met klimaatadaptatie

De samenwerkende overheden in Noord-Brabant en Limburg gaan versneld aan de slag met klimaatadaptatie, om zo beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.

Gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant overhandigde het ‘bod van Zuid-Nederland’ (waarin de plannen voor klimaatadaptatie beschreven staan) aan deltacommissaris Wim Kuijken en Peter Heij, directeur-generaal Water en Ruimte bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, na afloop van de stuurgroep Deltaprogramma op 20 april. Ook Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat kreeg een exemplaar.

De twee provincies, de waterschappen en de gemeenten in Zuid-Nederland ervaren klimaatverandering in deze regio als urgent én acuut. Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en overlast. Ook nemen de risico’s voor gezondheid en veiligheid toe. Van den Hout: “We kunnen niet heen om de wetenschappelijke inzichten over de wereldwijde klimaatverschijnselen en de afspraken die regeringsleiders hebben gemaakt in Parijs. Klimaatverandering heeft direct gevolgen voor het waterbeheer en voor de manier waarop we de openbare ruimte in de toekomst inrichten”.

Zuid-Nederland bereidt zich versneld voor op de toekomst om te zorgen dat klimaatverandering de regio niet overkomt, maar wordt omgezet in kansen voor een fijne en veilige omgeving, om in te wonen en in te werken. De gezamenlijke investeringsinspanning voor de benodigde maatregelen bedraagt nu al meer dan 500 miljoen euro per jaar; vanaf 2020 komt daar naar verwachting 50 miljoen euro per jaar bij. Dit zal onder meer worden besteed aan het vergroten van de capaciteit van watersystemen, het 'verkoelen' van hitteplekken in de stad, het vergroenen van de openbare ruimte, het beter opvangen van regenwater en het vergroten van mogelijkheden om water in de bodem te laten infiltreren. De regio vraagt hiervoor een extra bijdrage van de Rijksoverheid uit het Deltafonds. Dit sluit aan bij de investeringsagenda van de koepels aan een nieuw kabinet. Hierin wordt het Rijk  gevraagd om extra middelen voor klimaatadaptatie toe te voegen aan het Deltafonds (230 miljoen euro per jaar). Het nieuwe kabinet zal hierover moeten beslissen en de Deltawet zal hierop moeten worden aangepast.  

De aanpak van Zuid-Nederland wordt tevens betrokken bij het opstellen van het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat dit jaar onderdeel zal zijn van het Deltaprogramma.