Waterbewust bouwen op Marken

Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van de gemeente Waterland bood op 15 mei het rapport ‘Marken boven Water deel II: bouwstenen voor een waterbewuste toekomst’ aan deltacommissaris Wim Kuijken aan. Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Kees Stam, DB-lid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Nanou Beekman van Rijkswaterstaat, Roald Lapperre van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en enkele actief betrokken bewoners kregen ook een exemplaar.

Uitreiking rapport ‘Marken boven Water deel II: bouwstenen voor een waterbewuste toekomst’

Op initiatief van de burgemeester en de deltacommissaris was Marken één van de drie pilots waar is gekeken of de waterveiligheidsopgave via een meerlaagse aanpak kan worden opgelost. In een MIRT-onderzoek is dit onderzocht en is geconcludeerd dat het versterken van de dijk (laag 1) rondom Marken de beste oplossing is. Vervolgens zijn voor laag 2 de mogelijkheden onderzocht om Marken waterrobuust en klimaatbestendig in te richten en is voor laag 3 gekeken welke maatregelen nodig zijn voor de rampenbeheersing.

Het rapport ‘Marken boven water’ geeft concrete handreikingen voor het waterbewust én ook energieneutraal bouwen op Marken, voor nieuwbouw en bestaande woningen op de werven en in de lager gelegen buurten. Het rapport gaat tevens in op het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte en het regionaal watersysteem op Marken.

De burgemeester gaf bij de uitreiking aan dat het rapport niet op de plank moet belanden maar een start is voor de uitvoering. Alle aanwezigen onderstreepten dit. De deltacommissaris vindt het rapport een inspiratie voor heel Nederland en neemt het als voorbeeld op in het Deltaprogramma dat op Prinsjesdag verschijnt.