Deltacommissaris brengt werkbezoek aan KWA Stichtse Rijnlanden

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft op dinsdag 16 mei een werkbezoek aan het waterschap Stichtse Rijnlanden gebracht. Het werkbezoek stond in het teken van de uitbreiding van de Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (voorheen genaamd Kleinschalige Water Aanvoer). De nieuwe naam werd onthuld door hoogheemraad Bernard de Jong. De KWA is een systeem om West-Nederland van extra zoetwater te voorzien in perioden van ernstige droogte. In het project werken waterschappen Stichtse Rijnlanden en Rijnland intensief samen. De uitbreiding ervan is een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelstellingen van het Deltaplan Zoetwater.  

Mensen werkend aan een project in een weiland
Beeld: Fotostudio Aschwin Snel

De deltacommissaris werd ontvangen door dijkgraaf Patrick Poelmann (Stichtse Rijnlanden) in de Lopikerwaard, met als doel om van de mensen uit het veld te horen wat de KWA inhoudt en welke uitdagingen ze tegenkomen inhet gebied bij de uitbreiding van de capaciteit. Verantwoordelijk hoogheemraad Bernard de Jong en projectleider KWA Peter Hesen begonnen de middag met een uitleg over enerzijds de noodzaak van de uitbreiding van de KWA en anderzijds de complexiteit van de oplossing.  Er is gekozen voor een fijnmazige oplossing die de capaciteit van het huidige watersysteem vergroot doormiddel van een samenhangend pakket aan maatregelen die op een adaptieve manier gefaseerd worden uitgevoerd. “We willen het systeem robuust aanleggen, zodat het onder alle omstandigheden werkt”, aldus projectleider KWA Peter Hesen. De nieuwe naam van het KWA past dan ook beter, omdat de ingrepen in het watersysteem omvangrijk, complex en zeker niet kleinschalig zijn en het zo beter aangeeft dat we het doen in verband met de toenemende droogte en verzilting in West-Nederland.

De KWA is een bijzonder project omdat maatregelen in het waterschap Stichtse Rijnlanden moeten worden getroffen om de waterbeschikbaarheid in waterschap Rijnland op orde te hebben in tijden van droogte. Dit vraagt om een intensieve samenwerking, waarbij alle belangen zorgvuldig worden meegenomen en meegewogen. “Deze eerste periode van een project, waar je goed naar elkaar moet luisteren om samen tot een goede gedragen oplossing te komen, is ontzettend belangrijk. Dat gebeurt hier met veel energie en daar ben ik alle betrokkenen zeer erkentelijk voor”, aldus Wim Kuijken.

Mensen lopend door een weiland
Beeld: Fotostudio Aschwin Snel

Na het plenaire programma ging het gezelschap het weiland in om een tweetal plekken te bezoeken, waar verder werd uitgelegd welk type maatregelen er nodig is en hoe al die kleine maatregelen bijdragen aan het grote geheel van de KWA. Naast de deltacommissaris en de dijkgraaf waren de burgermeester van Lopik, agrariërs uit de directe omgeving en uit Rijnland, de intensief betrokken klankbordgroep en het projectteam van de KWA aanwezig.