Nieuwe vaste kamercommissie krijgt toelichting op Deltaprogramma

Op donderdagochtend 8 juni was de Deltacommissaris uitgenodigd om een gesprek te voeren met de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.  Daarbij  waren enkele nieuwe gezichten aanwezig; D66 woordvoerder dhr. Jetten, 50+ woordvoerder mw. Van Brenk en PPV woordvoerder dhr. Van Aalst maakten voor het eerst in deze setting kennis met het Deltaprogramma. Mw. Visser (VVD) en dhr. Geurts (CDA) zijn al langer woordvoerders op dit beleidsterrein. Mw. Van Veldhoven (D66) nam de voorzittersrol waar.

Met het oog op de “nieuwe” waterwoordvoerders opende de Deltacommissaris het gesprek met het vertonen van deze animatie. En na een algemene toelichting over de voorgeschiedenis van het Deltaprogramma, de werkwijze met de drie hoofdthema’s die in de gebieden in eigen verantwoordelijkheid worden uitgewerkt, de systematiek van Meten, Weten, Handelen en aankondiging van het Deltaplan voor Ruimtelijke Adaptatie, sloot de Deltacommissaris zijn inleiding af met een andere video.

Uit de vragen van de Kamerleden bleek veel interesse in het Deltaprogramma, zowel voor wat betreft de aanpak op programma niveau als voor de uitvoering van de maatregelen. Er waren ook vragen over of er al voldoende urgentie is voor klimaatadaptatie, hoe adaptief deltamanagement praktisch vorm krijgt en of de Deltacommissaris nog tips had voor de informateur.