Deltacommissaris opent innamestation zoetwater Haringvliet

Deltacommissaris Wim Kuijken opende vandaag het nieuwe innamestation Haringvliet van Evides Waterbedrijf. Hiermee blijft het Haringvliet een bron voor de drinkwatervoorziening van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het nieuwe innamestation vormt een belangrijke compenserende maatregel die  het mogelijk maakt om de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier te zetten. Het op een kier zetten van deze sluizen is een internationale afspraak om de vistrek in de Rijn te bevorderen.

Deltacommissaris Wim Kuijken stond stil bij het belang van een robuuste zoetwatervoorziening in het Deltaprogramma. Dat belang is groot, zeker nu er weer een periode van droogte in ons land is. Hij bedankte en feliciteerde alle betrokkenen voor de realisatie van het project. “Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta en Evides hebben samen gekeken naar de ambitie om de sluizen op een kier te kunnen zetten en daarbij de zoetwatervoorziening voor de omgeving veilig te stellen. Dat is gelukt. Met het openen van innamestation Haringvliet stellen we nu naast de zoetwatervoorziening ook de drinkwatervoorziening veilig”. De deltacommissaris - die in 2010 adviseerde over het project dat toen was vastgelopen - stond in zijn toespraak stil bij de noodzaak om vroegtijdig alle belanghebbenden in het gebied te betrekken bij de opgave en duidelijke de regie te voeren om  het gewenste doel te bereiken. Dat is de laatste jaren  goed gelukt rondom het realiseren van deze compenserende maatregel. Ook in het nationale Deltaprogramma is die aanpak een belangrijke succesfactor.

Het innamestation en een 14 kilometer lange watertransportleiding zijn een jaar eerder gerealiseerd dan in 2013 gepland. Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf: “Het Haringvliet blijft een bron voor drinkwater dankzij nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en waterschap Hollandse Delta, maar zeker ook met de belanghebbenden in de directe omgeving”. Vanaf innamestation Haringvliet stroomt het water naar zuiveringslocatie Ouddorp. Hier ondergaat het water een voorzuivering, waarna het in de duinen wordt geïnfiltreerd bij Ouddorp en Haamstede. Uiteindelijk wordt dit water weer opgepompt en gezuiverd tot schoon en betrouwbaar drinkwater. Marco Zeeman van Rijkswaterstaat prees de inzet van Evides om draagvlak te creëren voor de maatregel: “Er ligt een goede basis met alle belanghebbenden. We gaan rustig van start met de kier, zodat we ook tijdens het proces van het op een kier zetten samen met partners als LTO kunnen leren over de effecten ervan.  Evides heeft verder veel moeite gedaan om te werken aan vertrouwen in de streek. Zonder grote woorden, maar met begrip en door afspraken na te komen”.