Staf Deltacommissaris op uitnodiging van de premier naar Vietnam

Op 26 en 27 september was Hermen Borst, directeur van de Staf Deltacommissaris, aanwezig bij de Mekong Delta Conferentie in Can To. Op uitnodiging van de premier Phuc van Vietnam sprak Hermen een publiek van 800 personen toe. Hij sprak onder meer over de kernelementen van het Nederlandse Deltaprogramma en het belang van een sectoroverstijgende benadering van de problemen in de Mekong Delta. Ook benoemde hij de noodzaak van nauwe samenwerking tussen verschillende ministeries in Vietnam en tussen de nationale overheid en de provincies in de Mekong Delta. Hermen Borst had daarnaast een privé gesprek met de premier, waarin zij spraken over de delta aanpak en het belang van de samenwerking tussen Vietnam en Nederland.

De Nederlandse inzet in Vietnam, samen met de andere internationale partners, blijkt erg succesvol. De overheid van Vietnam heeft grote delen van de Nederlandse aanpak omarmd, toegespitst op de situatie in de Mekong Delta. Op de conferentie in Can To bleek dat eens te meer uit de conclusies die Premier Phuc trok. Phuc gaf onder meer aan dat Vietnam besluiten moet nemen over transitie van het grondgebruik. Ook zeij hij dat grondwatergebruik moet worden tegengegaan en dat het land verzilting niet moet bestrijden met dijken en sluizen, maar moet omarmen en het landgebruik moet veranderen. Hij trok ook conclusies over waterretentie en betere samenwerking tussen ministeries, bestuurslagen en andere stakeholders. Phuc is -geïnspireerd door het Nederlandse Deltaprogramma- een voorstander van het oprichten van een ‘regional coordination board’ en een ‘regional fund’ voor de Mekong Delta.

Eerder dit jaar ontmoetten premier Phuc en Hermen Borst elkaar al in Rotterdam. Tijdens het bezoek van de premier aan Nederland was water een stevig onderdeel van zijn programma. Nederland en Vietnam hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst op het gebied van klimaat en water, dat de basis is voor de intensieve samenwerking tussen de landen om de waterveiligheid en waterzekerheid op een duurzame manier vorm te geven.

De deltacommissaris en zijn staf ontvangen regelmatig buitenlandse delegaties die meer willen weten over het inhoudelijke thema’s van het deltaprogramma. Daarbij is er ook veel belangstelling voor de bestuurlijke en financieringsaspecten van de Nederlandse aanpak. Tevens werkt de deltacommissaris samen met watergezant Henk Ovink, die internationaal zeer actief is. Hij is al jaren betrokken is bij het Mekong Deltaplan en maakte hiervoor verschillende reizen naar het land.