Deltacommissaris onder de indruk van zoetwater-initiatieven Zuid Nederland

Op uitnodiging van gedeputeerde Daan Prevoo bracht Deltacommissaris Wim Kuijken op donderdag 12 oktober een bezoek aan Zuid-Nederland waarbij hij zich liet informeren over een aantal projecten binnen het uitvoeringsprogramma zoetwatermaatregelen Hoge zandgronden Zuid-Nederland.

Op het terrein van één van de betrokken agrariërs in Leunen (Limburg) spraken de direct betrokkenen over de initiatieven in de gebieden Loobeek en Breevennen. Daar wordt door agrariërs, waterschap, gemeenten en provincie gewerkt aan een klimaatrobuust watersysteem en een leefomgeving met economisch perspectief, waarbij ook aandacht is voor een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Om landbouwgewassen ook in de toekomst van voldoende zoetwater te kunnen voorzien, zijn betrokken partijen een proef gestart met subirrigatie: een vorm van ondergronds beregenen waarbij water via een drainagesysteem ondergronds verspreid wordt, waardoor de wortels vochtig blijven en er minder verdampingsverlies is.

Het project Waterklaar van gemeenten en waterschap in Noord-Limburg zorgt voor het vasthouden van water en tegengaan van wateroverlast door het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel. Hoveniers worden in de regio opgeleid om bewoners goed te adviseren bij tuininrichting. Ook zijn er lespakketten ontwikkeld voor de MBO-opleiding van hoveniers.

Verder bracht het gezelschap een bezoek aan bierbrouwerij Bavaria om te praten over het initiatief Boer Bier Water, een bijzonder initiatief van bedrijfsleven, lokale boeren en overheid. Bij Boer Bier Water werken zij samen om de zoetwaterbronnen in het gebied te beschermen tegen verontreiniging én om op een duurzame verantwoorde manier om te gaan met de zoetwatervraag. Zo loost Bavaria het restwater niet meer, maar wordt dit gezuiverd en herverdeeld onder de lokale boeren en tuinders.

De bezochte projecten lieten zien dat door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan en elkaars kracht en expertise optimaal te benutten tot andere en innovatieve oplossingen gekomen kan worden.

Het beperken van de zoetwatervraag is een belangrijk speerpunt van het Deltaprogramma. Droge periodes worden steeds droger en duren steeds langer. Het hebben en beschikbaar houden van voldoende zoetwater wordt daardoor de komende jaren steeds belangrijker en minder vanzelfsprekend. Wim Kuijken noemde tijdens het bezoek het project Boer Bier Water "een parel van een project wat in dit gebied tot stand is gekomen, waarbij partijen het zelf doen en de overheid aansluit." Watertekorten voorkomen lukt alleen als alle overheden en gebruikers van zoetwater zich samen inspannen. Alleen dan blijft Nederland ook op lange termijn op een betaalbare manier over genoeg zoetwater beschikken.