Wim Kuijken spreekt tijdens PAL Lunchlezing Zuid-Holland

Vrijdag 15 december sprak deltacommissaris Wim Kuijken over het deltaprogramma en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie tijdens de PAL lunchlezing in het provinciehuis van Zuid-Holland. De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) hadden hem en landschapsarchitect Steven Slabbers uitgenodigd een lezing te houden over ruimtelijke adaptatie en over de ruimtelijke opgave waar de provincie voor staat.

Deltacommissaris Wim Kuijken ging onder meer in op het belang van het werken aan het deltaprogramma om Nederland veilig en leefbaar te houden; een opgave die de ruimtelijke inrichting van Nederland in de komende decennia behoorlijk zal bepalen. Hij riep de bezoekers van de PAL-lunchlezing op om de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie vooral integraal uit te voeren, met aandacht voor meekoppelkansen en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast besteedde hij aandacht aan de regionale doorvertaling van nationale thema’s.

Steven Slabbers (Bosch en Slabbers) besteedde vervolgens ruim aandacht aan het combineren van deze opdracht met grotere ruimtelijke opgaven en met maatregelen op wijk- en straatniveau. Beide heren stelden kritische vragen aan de provincie en legden hun visie neer over de ruimtelijke opgave van de provincie en andere overheden.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is dit jaar op Prinsjesdag voor het eerst verschenen en bevat een aanpak en ruimtelijke maatregelen om Nederland weerbaar te maken voor extreem weer en hoe om te gaan met wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.