DeltaNieuws 1 van 2018: zware verantwoordelijkheid voor gemeenten

Het eerste nummer van DeltaNieuws in 2018 is uit. Hierin – met de gemeenteraadsverkiezingen op komst – onder andere enkele nadere beschouwingen op de rol van gemeenten als het gaat om klimaatadaptief samenwerken.

Voorblad eerste nummer DeltaNieuws 2018

Dat in alle gebieden hard wordt gewerkt aan de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie laat deze nieuwsbrief goed zien. Het Waddengebied werkt aan dijkinnovaties. In de regio Utrecht zetten overheden de eerste stappen om samen klimaatadaptief te werken. En in Zutphen tonen stresstesten dat de kwetsbaarheid daar vooral zit in droogte.

In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen is het ook goed om de belangrijke rol van gemeenten te benadrukken. Of, zoals VNG-bestuurder Ina Adema in haar artikel zegt: ‘De sleutel van ruimtelijke adaptatie ligt bij gemeenten.’ Ria Boere, wethouder Krimpenerwaard, valt haar bij: ‘Op de gemeente rust een zware verantwoordelijkheid’. Zij geloven in intensieve samenwerking tussen en met de watersector en overheden.

Verder in dit nummer: een kennismaking met onze minister op het nieuwgevormde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Hoogleraar Matthijs Kok (TU Delft) over 100 jaar Zuiderzeewet. En: vijf vragen aan Chris Kuijpers, DG Bestuur en Wonen (BZK) én lid van de Nationale Stuurgroep Deltaprogramma.

Lees hier DeltaNieuws 1-2018

DeltaNieuws is de kwartaalnieuwsbrief voor iedereen die professioneel betrokken is bij het Deltaprogramma. Wilt u een e-mail ontvangen bij het verschijnen van een nieuwe editie? Meld u dan hier aan.