Werkconferentie ZW Delta in het teken van nieuwe maatschappelijke opgaven

Op 15 maart kwamen zo’n 190 betrokkenen naar de jaarlijkse werkconferentie van de ZW Delta. Ook dit jaar was de deltacommissaris te gast. Zoals in elke regio van het deltaprogramma zijn samenwerken en netwerken van cruciaal belang; partners hebben elkaar nodig om de voorkeursstrategie te bereiken. Zeker als er gekeken gaat worden hoe de opgaven voor de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie kunnen bijdragen aan een duurzame, veilige en economisch krachtige ZW Delta.

Deltacommissaris spreekt een groep toe met een andere man op het podium

De conferentie startte met een film waarin diverse leden van het Gebiedsoverleg ZW Delta ingingen op het belang van de ecologische veerkracht van het watersysteem en de nieuwe maatschappelijke opgaven. Gastheer Ben de Reu, voorzitter van het Gebiedsoverleg, heette iedereen welkom. Hij opende met het verheugde besluit van het Rijk om € 75 miljoen in te zetten voor een doorlaat in de Brouwersdam. Hierdoor zal de ecologie van de Grevelingen zich herstellen. Dit besluit is genomen dankzij alle partners in de regio die één geluid hebben laten horen. Tevens biedt de doorlaat de mogelijkheid om een getijdencentrale aan te leggen; dit wordt apart verder uitgewerkt. De volgende uitdaging in de ZW Delta is een besluit over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Het streven is om hiervoor dit jaar nog een betekenisvol besluit te krijgen.

Deltacommissaris Wim Kuijken feliciteerde alle betrokkenen met het goede nieuws over de Grevelingen. Dit geeft nieuwe energie, ook voor een besluit over het Volkerak-Zoommeer. “Het verhaal moet kloppen en het is van belang dat alle partners in de regio gezamenlijk optrekken en iedereen het wil”, aldus Wim Kuijken. Het verhaal gaat over de korte én de lange termijn, over het herstel van de ecologische veerkracht, het komen tot een duurzame zoetwatervoorziening en het belang voor de economie. Op de vraag wat hij vindt van de ambitie in de ZW Delta om aan de slag te gaan met de nieuwe maatschappelijke thema’s, gaf de deltacommissaris aan vóór integraliteit te zijn. “Mitigatie en adaptatie zijn twee kanten van één medaille”. Wel wees hij erop dat teveel bundelen tot gevolg kan hebben dat de focus op het halen van doelen minder kan worden. In het Deltaprogramma staan bijvoorbeeld de doelen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening centraal.

Na het plenaire deel gingen de deelnemers in workshops met elkaar in gesprek over de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, de ecologische basis van de delta en de kenniscommunity.

Leo Adriaanse, programmamanager ZW Delta, keek met veel tevredenheid terug op de conferentie: “Je merkt aan iedereen dat het besluit over de Grevelingen veel energie gaf om samen verder te werken aan de opgaven waar onze delta voor staat”.