Deltacommissaris bij Brede Groene Dijk

Op uitnodiging van Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink bracht deltacommissaris Wim Kuijken op dinsdag 24 april een bezoek aan de Brede Groene Dijk in provincie Groningen. Ruim vijf jaar geleden was Wim Kuijken ook in het gebied en besprak met de betrokkenen de mogelijkheid om de Dollarddijk te versterken, met respect voor de natuur en rekening houdend met een duurzame economie. Vandaag liet hij zich informeren over de werken in uitvoering.

“Ik ben onder de indruk van de gekozen innovatieve oplossing waarbij slib uit het Eems Dollard wordt omgezet in klei. Dat is gebiedseigen, circulair en duurzaam. Heel veel partijen hebben zich hier met positieve energie en een open vizier voor ingezet. Het lijkt te gaan lukken, al is er nog enige tijd nodig om te zien of alle doelen worden gehaald. De eerste resultaten die ik vandaag zag geven groot vertrouwen. Het  wordt op deze manier een indrukwekkende innovatie met potentie voor ons land en andere delta’s. Een schoolvoorbeeld van meekoppelen van andere doelen bij de realisatie van de bescherming van ons land.” Dat liet Wim Kuijken vanmiddag weten na afloop van het bezoek.

Voorbeeld voor binnen- en buitenland

Het project Brede Groene Dijk bestaat uit 3 fasen: de aanleg van een klutenplas in de kwelder, het rijpen van slib tot klei in een speciale kleirijperij én de uiteindelijk aanleg van de Brede Groene Dijk. Het is een HWBP-demonstratieproject van de projectoverstijgende verkenning-Waddenzeedijken, dat als voorbeeld dient voor binnen- en buitenland en mede mogelijk is dankzij het Waddenfonds. Hier wordt een nieuwe vorm van “Building with Nature” toegepast.

Alleen mogelijk dankzij samenwerking

De aanleg van de Brede Groene Dijk is een noodzakelijke dijkversterking voor de toekomst. Het wordt uitgevoerd door gebruik te maken van de voorliggende kwelders, polder Breebaart en het slib uit de Eems Dollard. Dit kan alleen dankzij een goede samenwerking. Een project dat wordt uitgevoerd in Natura 2000-gebied vraagt om goede afstemming met vele betrokken waaronder natuurorganisaties, kweldereigenaren, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Ecoshape die de rijping van de klei onderzoekt.

Meer informatie is te vinden op de website van Hunze en Aa’s.