Deltacommissaris Wim Kuijken opent proeftuin voor de klimaatbestendige stad

Met het onder water zetten van het Bufferblock opende Deltacommissaris Wim Kuijken, samen met Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma op 16 mei 2018 de nieuwe proeftuin WaterStraat op het terrein van de Technische Universiteit Delft.

De proeftuin is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en bestaat uit 12 innovatieve oplossingen voor de wateroverlast en langdurige droogte. Om ons land voor te bereiden op een warmere, nattere én drogere toekomst, zijn ingrepen in de openbare ruimte noodzakelijk. Deze proeftuin biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving innovaties te ontwikkelen en te testen voordat ze worden toegepast in het echte straatbeeld.

Wim Kuijken noemde de proeftuin een prachtige mogelijkheid om vervolgstappen te kunnen zetten in het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van ons land. “Gebruik deze proeftuin om samen te onderzoeken, samen te innoveren en met elkaar zorg te dragen voor een grotere verandering. Een verandering naar een nieuwe manier van ruimtelijk inrichten. Een manier waarin klimaatbestendig handelen de standaard wordt.”

Na de officiële opening werd er door de gasten een rondje langs de innovaties gemaakt. Betrokken ondernemers en wetenschappers demonstreerden innovaties zoals de Rainroad, die zorgt voor extra bergingscapaciteit van regenwater in natte periodes én verkoeling in droge periodes; een Bufferblock dat ervoor zorgt dat de piekbelasting tijdens een regenbui niet direct in het rioolsysteem terechtkomt; Flowsand dat de sponswerking van de stad vergroot; en een klimaatbestendig bushokje.

Meer info: www.vpdelta.nl/nl/proeftuinen/urban-delta/waterstraat