Wim Kuijken in gesprek tijdens evenement Four Freedoms Awards 2018

 ‘Ik feliciteer Christiana Figueres Olsen met de International Four Freedoms Award die zij vandaag, namens zo veel betrokkenen bij het Klimaatakkoord van Parijs, in ontvangst neemt’, sprak deltacommissaris Wim Kuijken op 16 mei tijdens het side event ter gelegenheid van de uitreiking van de Roosevelts Four Freedoms Awards.

Om de twee jaar worden in Middelburg de Four Freedoms Awards (FFA) uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor een van de vier vrijheden van de Amerikaanse president Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. In de even jaren vindt de uitreiking plaats in Middelburg, in de oneven jaren in New York. In de Verenigde Staten maken alleen Amerikanen kans op een Four Freedoms Award.

Klimaatakkoord Parijs

Eerder maakten onder anderen Nelson Mandela (2002) en Angela Merkel (2016) de reis naar Middelburg. Dit jaar ontvangen vijf mensen een award, onder wie Christiana Figueres Olsen uit Costa Rica. Zij ontvangt de International Award als vertegenwoordiger van alle betrokkenen die zich jarenlang hebben ingezet voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Mitigatie en adaptatie

Tijdens een speciaal evenement na afloop van de award-uitreiking ging Olsen met een select gezelschap in gesprek over het thema ‘Uitvoering en dilemma’s van klimaatbeleid’. Deltacommissaris Wim Kuijken was uitgenodigd hierover mee te spreken. In zijn pitch schetste hij het belang van mitigatie én adaptatie. ‘Twee kanten van dezelfde klimaatmedaille. We moeten zo veel mogelijk zien te voorkomen dat de aarde sneller en meer opwarmt dan nu dreigt te gebeuren. Het naleven van het akkoord van Parijs, waarvoor mevrouw Figueres vandaag is onderscheiden, is hierin cruciaal. Maar de klimaatmedaille heeft ook een adaptatiekant. Zelfs als we het met z’n allen nog beter doen dan in Parijs is afgesproken, zullen op veel plaatsen in de wereld forse ingrepen in de ruimte noodzakelijk zijn om veilig te blijven leven. Met name in deltagebieden, waar we hier – in Middelburg – letterlijk midden in zitten.’

Tegenstellingen overbruggen

De deltacommissaris gaf zijn gesprekspartners een inkijkje in de praktijk van het Nederlandse Deltaprogramma en sloot af met de constatering dat het belangrijk is dat er naast een stevige delta community inmiddels ook een internationale climate community is ontstaan. ‘Als het niet lukt de doelstellingen te halen van het Klimaatakkoord, verdoen we onze tijd. Dan blijft het, zoals wij in Nederland zeggen, dweilen met de kraan wijd open.’

Meer informatie is te vinden op de website van Four Freedoms Awards.