Wim Kuijken: ‘Lancering 4TU Centre Resilience Engineering ook goed voor Deltaprogramma’

‘Het is goed dat vier Nederlandse technische universiteiten nu de krachten bundelen en vraagstukken rond Resilience Engineering samen oppakken’, sprak de deltacommissaris in Rotterdam, tijdens de lancering van het nieuwe 4TU Centre Resilience Engineering. ‘In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is ook veel aandacht voor de kwetsbaarheid van onze infrastructuur.’

‘Resilience’ staat voor ‘veerkracht.’ De vier betrokken universiteiten – TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen University & Research en Universiteit Twente – bundelen vooral hun krachten om het begrip ‘veerkracht van de stad’ concreet te maken. Hoe kunnen we de weerbaarheid van steden vergroten? Hoe anticiperen we op de gevolgen van een hevige storm; als de stroom langdurig uitvalt, het water in de straten begint te stijgen, supermarkten geen voorraden meer kunnen bestellen en niemand meer kan pinnen? Complexe vraagstukken die – vergelijkbaar met het Deltaprogramma – niet op zichzelf staan, maar vooral in samenhang moeten worden opgepakt.

Vitaal en kwetsbaar

‘Uitval van de vitale infrastructuur kan grote maatschappelijke ontwrichting geven’, sprak Wim Kuijken, key note speaker op de bijeenkomst. ‘Ook binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is vitale infrastructuur een belangrijke opgave. We moeten de Nederlandse delta zo inrichten dat we de extremen van de natuur aankunnen. Tegelijk is dat ook een lastige opgave. Het betekent omgaan met veel verschillende partijen, met divergerende belangen en versnipperde verantwoordelijkheden.’

Behoefte aan kennis

De deltacommissaris benadrukte dat het daarom goed is dat de vier universiteiten nu gaan samenwerken. ‘We hebben de denkkracht in huis. Daarvan ben ik overtuigd. Soms moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers alleen nog beter van elkaar weten waar de behoefte aan kennis precies ligt.’

Nieuw niveau

In de opzet van het nieuwe samenwerkingsinitiatief brengt het 4TU Centre Resilience Engineering ‘state-of-the-art’ wetenschappelijke inzichten en recente onderzoeken naar de tafel. Andersom kunnen steden vraagstukken uit de praktijk inbrengen. ‘Zo wordt het ontwerpen en uitvoeren van technische infrastructuur naar een nieuw niveau gebracht’, sprak  Marjolein Dohmen-Janssen, managing director van het 4TU Centre Resilience Engineering.

Intentieverklaring

Later op de dag tekenden vertegenwoordigers van de 4TU’s ook een intentieverklaring, onder andere met de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Hiermee gaat de eerste samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en toepassing van Resilience Engineering van start.