Aandacht voor klimaatadaptatie tijdens VNG congres in Maastricht

Op 26 juni, tijdens het jaarlijkse VNG Congres met dit jaar als thema ‘over grenzen’, was er ruim aandacht voor klimaatverandering en –adaptatie. Nadat klimaatjournaliste Bernice Notenboom de ruim 3000 bestuurders had meegenomen in haar verhaal over haar vier poolexpedities en wat zij heeft gezien van de klimaatverandering, sprak dagvoorzitter Twan Huys met deltacommissaris Wim Kuijken over wat er in Nederland gedaan moet worden en al gedaan wordt om ons voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van deze klimaatverandering.

Videoscherm met de cover van het Deltaprogramma en deltacommissaris Wim Kuijken in gesprek

‘Het wordt warmer, droger, maar ook natter in Nederland. De urgentie voor gemeenten om in actie te komen met ruimtelijke adaptatie neemt toe. Een stresstest helpt daarbij. Zorg ervoor dat je uiterlijk in 2019 de kwetsbaarheden in beeld hebt en neem maatregelen zodat je bent voorbereid op de extremen van het weer’, sprak Wim Kuijken de ruim 3000 bestuurders toe.

Vorig jaar werd het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgeleverd, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe rijk, gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken om ons land voor te bereiden op de toekomst. Er wordt al veel gedaan, maar er moet nog veel meer gedaan worden. De opgave is urgent.

Naast Bernice Notenboom en Wim Kuijken spraken ook Tommy Wieringa, burgemeester Annemarie Penn- te Strake van Maastricht en André Rieu tijdens het plenaire programma van het VNG congres. Het congres duurt nog tot en met woensdag 27 juni.