Landelijke kustdag in Petten

Op 28 juni kwamen zo’n 140 betrokkenen naar de Landelijke Kustdag. Deze werd dit jaar gehouden in Petten, met uitzicht op de nieuwe Hondsbossche Duinen, de zandige oplossing voor de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. De kustdag stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen in het Deltaprogramma zoals een versnelde zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer en het onderzoeksprogramma Kustgenese.

De kust: zee en duinen

De Landelijke Kustdag werd geopend door Cees Loggen, voorzitter van het Landelijk Overleg Kust en gedeputeerde Water van de provincie Noord-Holland. Met trots memoreerde hij dat de zwakke schakel op deze locatie met heel veel zand nu veilig is tegen overstroming én veel kansen biedt voor recreatie en toerisme.

Deltacommissaris Wim Kuijken ging in op enkele actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de voorkeursstrategie Kust van het Deltaprogramma, zoals de mogelijk versnelde zeespiegelstijging. “Het zou natuurlijk goed zijn als de kust met zandsuppleties de zeespiegelstijging kan bijbenen, vanuit het principe ‘zacht waar het kan’”, aldus de deltacommissaris. Hij gaf aan dat er nog veel onzekerheden zijn. “Binnen het Deltaprogramma willen we een ramp voorblijven, dus is het des te belangrijk om ons zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. Met de vinger aan de pols bij de zeespiegelstijging en met het blijven opbouwen van kennis over het kustfundament en over het gedrag van het zand langs de kust”. Verder gaf Wim Kuijken aan dat elke zes jaar wordt gekeken of we met de gekozen voorkeursstrategie nog op de juiste koers zitten of dat we deze moeten aanpassen. Daarbij is een adaptieve strategie wat hem betreft de beste strategie. Hij benadrukte verder het belang van de samenwerking langs de kust en binnen het Deltaprogramma: “Multi-governance, zonder elkaars verantwoordelijkheden over te nemen, is kenmerkend voor de samenwerking binnen het Deltaprogramma. Dit hebben we samen met elkaar bedacht en opgebouwd. Mijn oproep is om hier vooral mee door te gaan”. Tot slot gaf hij mee dat - naast adaptatie - mitigatie zeker zo belangrijk is. Iedereen moet bijdragen om te zorgen dat de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden uitkomt. Anders wordt de opgave langs de kust echt heel groot.

Vervolgens waren er presentaties over de versnelde zeespiegelstijging (Hylke de Vries/KNMI), dynamisch kustbeheer (Joost Veer/Hoogheemraadschap van Rijnland), Kustgenese 2.0 (Carola van Gelder/Rijkswaterstaat) en Climate Lab Delfland (Stefan Aarninkhof/TU Delft).

De middag stond in het teken van het project Kust op Kracht waar de provincie Noord-Holland samen met gemeenten, natuurorganisaties en ondernemers tussen Camperduin en Callantsoog investeren in een aantrekkelijke en economisch sterkere kust.

Chris Lansink, programmamanager Kust, kijkt terug op een geslaagde dag. “Fijn dat er veel belangstelling was voor de Landelijke Kustdag. Het bericht dat er mogelijk sprake is van een stijgende zeespiegel draagt daar zeker aan bij. Belangrijk om vinger aan de pols te houden, zowel voor de kustveiligheid als voor de andere ambities die we langs de kust hebben."