Deltacommissaris en Watergezant bezoeken Koopmanspolder en Houtribdijk

Op maandag 2 juli bezochten Deltacommissaris Wim Kuijken en Watergezant Henk Ovink de Koopmanspolder en de Houtribdijk. Het jaarlijkse werkbezoek stond dit keer in het teken van innovatieve concepten, zoetwater, waterveiligheid en technische innovaties.

Bij de Koopmanspolder in Andijk bekeken zij het innovatieve concept en ecologische proeftuin “Achteroevers”. Achteroevers zorgen ervoor dat zoetwater achter de dijken een nieuwe functie kan krijgen. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid. Op dit moment wordt op twee locaties geëxperimenteerd met dit nieuwe concept: in de Wieringermeer en de Koopmanspolder. De Koopmanspolder benutten de waterbeheerders sinds 2014 voor het experimenteren met verschillende waterpeilen. Inmiddels is gebleken dat er zonder problemen gevarieerd kan worden met het waterpeil tot bijna 2 meter. In de proeftuin Wieringermeer worden er experimenten gedaan met zoete en zilte teelt van vis, krab en drijvende tuinbouw. Deltacommissaris Wim Kuijken en Henk Ovink hopen dat het niet bij pilots blijft, maar dat successen worden ingebed in regulier beleid. ‘Dat kan heel goed met deze innovatie’, aldus Wim Kuijken.

Bij de 25 kilometer lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad bekeken Wim Kuijken en Henk Ovink het werk in uitvoering van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie van Oord en Boskalis dat in 2019 gereed zal zijn. Deze dijk wordt versterkt om zo alle provincies rond het IJsselmeergebied ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Bij deze versterking wordt een deel van de dijk versterkt met breuksteen en een deel met brede, zandige oevers. De zandige oevers vangen de golfslag van het Markermeer en IJsselmeer op en beschermen zo de dijk tegen de kracht van het water. Een zandige versterking in zo’n groot binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur.  Henk Ovink prees de inspirerende aanpak door de sterke coalitie van Rijkswaterstaat, van Oord en Boskalis: ‘Een dijkversterking met zachte en harde ingrepen, opnieuw een inspirerend project dat ik wereldwijd kan gebruiken als goed voorbeeld’. Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte dat hij blij is met deze versterking, zeker nu in het werk blijkt dat de dijk echt zwakke plekken had.

De Deltacommissaris en Watergezant bezoeken jaarlijks samen nieuwe innovatieve projecten in Nederland om zo van elkaar te leren en te inspireren voor binnen- én buitenland.