Deltacommissaris op bezoek in gebied de Drentsche Aa

Deltacommissaris Wim Kuijken bracht op dinsdag 3 juli een bezoek aan Drenthe. Op uitnodiging van Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink bezocht hij drie verschillende locaties in het Drentsche Aa-gebied tussen Schipborg en Papenvoort in het noorden van de provincie.

Tijdens het werkbezoek kwamen verschillende onderdelen van het Deltaprogramma aan bod. In samenwerking met partijen zoals gemeente, provincie en Staatsbosbeheer, werkt het waterschap in het gebied aan opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit.

Zo bezochten zij het verdeelwerk Loon waar aandacht was voor de herinrichting van beektrajecten op basis van de bergingsopgave. De beekdalen van het Deurzer- en het Anreeperdiep zijn in 2015 opnieuw ingericht. Omdat het klimaat verandert, was de manier van waterbeheer onvoldoende om de inwoners te beschermen tegen het opkomende water. Door de beken weer te laten kronkelen, is er meer ruimte voor het water. Bovendien zijn de leefomstandigheden voor de planten en de dieren die er thuishoren fors verbeterd. In 2017 is tevens onderzoek gestart naar de effectiviteit van beekbodemverhoging en in 2018 is daar onderzoek naar de effectiviteit van het instellen van een zone langs de beekdalen met ondiepere drainage bijgekomen.

Ook werd er tijdens het bezoek een stop gemaakt bij de Horstmaat. Dit is een lagergelegen gebied dat vroeger als landbouwgebied fungeerde. Dit stukje polder werd drooggehouden door middel van een gemaal waardoor sprake was van een onnatuurlijk waterpeil. Nu het niet meer bemalen wordt, is het waterpeil hoger en ontstaan vochtige graslanden en overgang- en trilvenen die in Nederland uniek zijn in beekdalen. Het gebied dient als waterberging en zorgt zo voor de vermindering van wateroverlast van een deel van het nabijgelegen Assen.

Tevens was er aandacht voor de waterkwaliteit en werd er stilgestaan bij de maatregelen die regionale boeren nemen om te voldoen aan de drinkwaterkwaliteit opgave van de Drentsche Aa. Zo vertelde agrariër Jan Sijbring bij de derde stop hoe hij gebruik maakt van akkerranden die ingezaaid worden met een bloemrijk mengsel om de kwaliteit van het water op niveau te houden. Akkerranden worden gerealiseerd in gebieden waar de knelpunten met gewasbeschermingsmiddelen het grootste zijn. Ook was er aandacht voor afwenteling van zoetwater uit andere beheergebieden en de eisen die vanuit verschillende regelgevingen hieraan worden gesteld.

Deltacommissaris Wim Kuijken zei na afloop van het werkbezoek onder de indruk te zijn van de kennis, de inzichten, de passie en de bevlogenheid van der mensen die aan deze opgaven in het gebied werken. ‘We staan voor grote veranderingen, het is een dynamisch proces. Dit vraagt om flexibiliteit in je systemen. Het is prachtig om te horen en te ervaren hoe jullie dat hier, in dit gebied, samen met de omgeving oppakken en zoeken naar oplossingen.’