Deltacommissaris in gesprek met Rijkswaterstaat over Deltaprogramma 2019

Traditiegetrouw bezocht de deltacommissaris de dag na Prinsjesdag Rijkswaterstaat. In het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat te Utrecht, besprak hij met ruim 50 medewerkers en managers werkzaam in het Deltaprogramma de nieuwe accenten van het Deltaprogramma 2019. Vooral de nieuwe inzichten over een snellere zeespiegelstijging vanaf 2050 vereisen de komende jaren meer en diepgaander onderzoek.

Geconcludeerd werd dat RWS-ers in hun ontwerpen nu nog meer met deze grotere onzekerheid rekening moeten gaan houden. Onder andere door opties voor oplossingen zo breed mogelijk te verkennen en helder te communiceren over de grenzen van het toekomstig watersysteembeheer. Bij de grote vervangings- en reconstructieopgave waarvoor Rijkswaterstaat de komende jaren gesteld staat is het de uitdaging om meer adaptieve en uitbreidbare ontwerpen te maken voor de vervangingsopgave van natte kunstwerken. Een manier om om te gaan met de toenemende onzekerheid is kortcyclischer versterken en ontwerpen uitbreidbaar te maken voor de toekomst, zoals nu al gebeurt met de fundering van de nieuwe zeesluis te IJmuiden en de extra pompcapaciteit bij de Afsluitdijk.

Aansluitend gingen de medewerkers aan de slag om te verkennen hoe deze nieuwe inzichten zouden kunnen doorwerken in de adaptieve strategie├źn van de verschillende gebieden. Al doende deden de deelnemers ervaring op met de werkzaamheden die in het kader van de eerste herijking van de koers van het Deltaprogramma het komende jaar verricht moeten gaan worden. Dat gebeurde met veel deskundigheid, enthousiasme en betrokkenheid.

Zowel de Deltacommissaris Wim Kuijken als Roeland Allewijn, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat, verlaten in november de Delta-community. De Deltacommissaris nam met lovende woorden afscheid van Roeland Allewijn. Hij heeft vanaf de start van het Deltaprogramma een belangrijke bijdrage geleverd, als manager, als inhoudelijk deskundige en als trekker van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Roeland bedankte op zijn beurt namens Rijkswaterstaat de Deltacommissaris voor de goede samenwerking en bood hem als afscheidscadeau een Deltacommissaris Stormjas aan met de opdruk: 1e Deltacommissaris.