Vierde IJsselmeertop in Fryslân

Op uitnodiging van Sander de Rouwe, gedeputeerde provincie Fryslân en Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân, sprak de deltacommissaris gisteren op de vierde IJsselmeertop in Leeuwarden. Hij sprak over de opgaven voor de toekomst en de bijzondere rol die het IJsselmeergebied tot nu toe heeft gespeeld binnen het Deltaprogramma. “De essentie van het Deltaprogramma waarin de overheden samen om tafel gaan en op basis van joint fact finding tot gedragen oplossingen te komen, is prachtig toegepast in het IJsselmeergebied. Zo is het flexibel peilbeheer ook ontdekt.”

Overhandiging ondertekend peilbesluit

Met de ondertekening van het peilbesluit deze zomer is dan ook een belangrijke mijlpaal in de Deltabeslissing IJsselmeergebied bereikt. De deltacommissaris sprak zijn grote waardering uit richting alle betrokkenen in het IJsselmeergebied voor de bereikte resultaten en bedankte de aanwezigen voor hoe inspirerend de betrokkenheid van iedereen werkt.

Ook gaf de deltacommissaris aan dat we nooit klaar zijn. "We zullen ons moeten blijven voorbereiden op extremen van het weer zoals de droogte deze zomer. Het inbouwen van flexibiliteit is daarbij cruciaal. In 2021 zullen we bezien of we nog steeds op de goede koers zitten of dat er ontwikkelingen zijn die vragen of we onze koers moeten herijken." Daarin worden ook de inzichten van Deltares over een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging als gevolg van het afsmelten en afbreken van de ijskappen op Antarctica meegenomen. Om dat te doen is het nodig dat de community actief blijft meedoen. Hij riep het IJsselmeergebied dan ook op door te gaan met deze effectieve manier van samenwerken, inclusief de jaarlijkse IJsselmeertop.

De vierde IJsselmeertop was onderdeel van de European Water Technology Week. Na de speech van de deltacommissaris deelde Johannes Boonstra, lid van Raad van Bestuur van Wetsus, zijn bevindingen van deze week en ging hij in op de relatie tussen watertechnologie en het Deltaprogramma, met name op de doelen van zoetwater. Daarna stond Pieter den Besten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stil bij de Agenda IJsselmeergebied 2050. In het IJsselmeergebied zijn er niet alleen opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, maar ook op het gebied van onder andere recreatie, energietransitie en natuur. Om deze opgaven te verbinden is in mei van dit jaar de Agenda IJsselmeergebied 2050 door 61 partijen ondertekend. ’s Middags zijn de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen van het Fries ambitieprogramma IJsselmeer, de versterking van de Afsluitdijk en de energieverkenning IJsselmeergebied in het Afsluitdijk Wadden Centre.

Tijdens de IJsselmeertop ontving de deltacommissaris uit handen van dijkgraaf Paul van Erkelens een erepenning van het Wetterskip Fryslan voor zijn uitzonderlijke diensten voor het wetterskip en voor het Friese waterbeheer, als eerste niet-Fries.