Adviezen

De deltacommissaris kan gevraagd en ongevraagd adviseren over (onderdelen) van het Deltaprogramma. De adviezen die oud-deltacommissaris Wim Kuijken uitbracht staan hieronder.

In de jaarlijkse rapportages van het Deltaprogramma adviseert de deltacommissaris over relevante zaken voor de voortgang. Voor deze adviezen wordt verwezen naar de Deltaprogramma's 2011 tot en met 2019.