CV Wim Kuijken

Wilhelmus (Wim) Johannes Kuijken werd op 29 november 1952 geboren in Amsterdam.

Opleiding

 • 1965-1972 Buitenveldert-lyceum; gymnasium bèta;
 • 1972-1978 Studie economie aan de Vrije Universiteit; specialisatie ruimtelijke economie/vervoerseconomie.

Loopbaan

 • 1979-1982 Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en gewestelijke aangelegenheden, ministerie van Economische Zaken;
 • 1982-1985 Hoofd bureau zeehavens, directie regionaal economische politiek, ministerie van Economische Zaken;
 • 1985-1988 Hoofd bureau secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken;
 • 1988-1991 Directeur interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening, ministerie van Binnenlandse Zaken;
 • 1991-1995 Gemeentesecretaris in Den Haag;
 • 1995-2000 Secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • 2000-2007 Secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken;
 • 2007-2009 Secretaris-generaal ministerie van Verkeer en Waterstaat;
 • 2010-2018 Deltacommissaris.

Tevens was Kuijken voorzitter van de werkgroep die het kabinet adviseert over doelmatiger waterbeheer en was hij voorzitter van het Innovatieberaad Mobiliteit en Water. Ook was hij van 2006 tot december 2009 voorzitter van het Overleg van Secretarissen-generaal. Bekijk ook het video-interview met Wim Kuijken over zijn loopbaan en de ontwikkeling rijksdienst.

Nevenactiviteiten, naast hoofdfunctie Deltacommissaris

 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.;
 • Voorzitter Raad van Toezicht VUmc en AMC (Amsterdam UMC);
 • Voorzitter Raad van Toezicht Kadaster;
 • Lid Raad van Advies Stichting ‘Het Nationale Park De Hoge Veluwe’;
 • Decaan Leernetwerk Ned. School voor Openbaar Bestuur;
 • Bestuurslid Stichting ‘Klaartje Dormits - van den Berg’.
 • Voorzitter Bestuur 'The Hague Security Delta'