Social Media Toolkit

Gebruik deze social media toolkit om via uw eigen kanalen aandacht te besteden aan het Nationaal Deltacongres 2018 en het Deltaprogramma 2019.

Volg ons!

Volg ons twitteraccount @delta_comm voor updates over het Deltaprogramma 2019 en het Nationaal Deltacongres.

Nodig uw volgers uit voor het Deltacongres

Heeft u zich aangemeld voor het Deltacongres? Heeft u een rol in het programma of op de Deltaparade? Deel dan één van onderstaande foto’s via Twitter en klik op Wie staan er op deze foto. U kunt tot 10 volgers taggen.

Voorbeeldtweets Deltacongres 2018

Voorbeeldtweets Deltaprogramma 2019

  • Lees het Deltaprogramma 2019: Doorwerken aan de delta - Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering:  https://bit.ly/2yc8bBb #dp2019
  • Lees over waterveiligheid als centrale en urgente opgave in het rivierengebied:  https://bit.ly/2ys9Lyo #IRM #deltaplanWV
  • Deltaplan Zoetwater - slim watermanagement voor voldoende waterbeschikbaarheid in Nederland: https://bit.ly/2OWcD0N #deltaplanZW
  • Werkregio’s aan de slag om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten: https://bit.ly/2pM0sFB #deltaplanRA
  • Deltaprogramma laat mogelijke versnelling zeespiegelstijging onderzoeken: https://bit.ly/2C40yzH #zeespiegelstijging #Deltares

Twitteraccounts sprekers Deltacongres

Relevante Twitteraccounts

Zie ook