Adriënne van der Sar

Adriënne van der Sar

Functie
Plaatsvervangend directeur; liaison gebieden, generieke thema’s en maatschappelijke organisaties

Adriënne van der Sar behoort sinds 1 februari 2010 tot de staf van de deltacommissaris. Als adviseur Deltabeslissingen en deelprogramma's heeft Adriënne het proces begeleid om tot de voorstellen voor de vijf deltabeslissingen in 2014 te komen. In de nieuwe organisatiestructuur van het Deltaprogramma verzorgt ze met Lilianne van Sprundel de verbinding met de regionale en nationale interbestuurlijke verbanden en alle betrokken partijen, en onderhoudt ze de contacten daarmee. Tevens is ze plaatsvervangend directeur.

In het verleden maakte Adriënne deel uit van het kwartiermakersteam voor het Deltaprogramma. Verder werkte ze voor het directoraat-generaal Water van het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat, voor Rijkswaterstaat en is ze gedetacheerd geweest bij de Europese Commissie, waar ze het voorstel voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s schreef.