Hermen Borst

Hermen Borst

Functie
Directeur staf deltacommissaris

Hermen Borst is sinds december 2015 directeur van de staf deltacommissaris. Hiervoor was Hermen hoofd Ruimtelijk Ontwerp en plaatsvervangend directeur bij de directie Ruimtelijke Ontwikkeling bij het directoraat-generaal Ruimte en Water. Vanaf 2005 vervulde Hermen binnen het ministerie van VROM de functies van naaste bestuursadviseur Ruimte van de minister van VROM, hoofd Beleidsadvies en plaatsvervangend directeur bij de directie Bestuursondersteuning.