Jos van Alphen

Jos van Alphen

Functie
Strategie en kennis

Jos van Alphen behoort sinds 1 juni 2010 tot de staf van de deltacommissaris. In zijn functie als adviseur strategie en kennis is hij aanspreekpunt voor kennis binnen de staf en verantwoordelijk voor de inbreng van inhoudelijke kennis en expertise en de kwaliteitsborging daarvan. Hij houdt zich onder andere bezig met het Delta-instrumentarium en scenario’s. Daarnaast is hij betrokken bij de afstemming van onderzoeksprogramma’s en is hij eerste aanspreekpunt vanuit de staf voor kennisinstellingen. Eerder werkte hij als kennismanager bij het secretariaat van de Deltacommissie. Zijn ervaring met het kust- en rivierbeheer heeft hij opgedaan in diverse functies bij Rijkswaterstaat, zoals onlangs bij de invoering van de EU-Richtlijn Overstromingsrisico's en bij de ontwikkeling van nieuwe normen voor de bescherming tegen overstromingen.