Lilianne van Sprundel

Lilianne van Sprundel

Functie
Liaison gebieden, generieke thema’s en maatschappelijke organisaties

Lilianne van Sprundel is sinds juli 2015 werkzaam bij de staf van de deltacommissaris. Bij het Directoraat Generaal Ruimte en Water van het ministerie van IenM is zij vanaf 2012 betrokken geweest bij het Deltaprogramma. In 2014 was ze projectleider van de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan, waarin het rijksbeleid werd vastgelegd dat voortvloeide uit het voorstel voor de vijf deltabeslissingen uit het Deltaprogramma 2015.

In de nieuwe organisatiestructuur van het Deltaprogramma verzorgen Lilianne en Adriënne van de Sar de verbinding met de regionale en nationale interbestuurlijke verbanden en alle betrokken partijen en onderhouden de contacten daarmee.

Lilianne was bij het ministerie van IenM eerder ook werkzaam voor het programma Ruimte voor de Rivier en projectleider van het project Prioritaire zwakke schakels kust. Verder werkte ze aan de Zuidwestelijke Delta, onder andere als Nederlands secretaris van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Ook was ze betrokken bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en trekker van ‘Water in beeld’. Daarvoor werkte ze bij Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, waar ze heeft meegewerkt aan het opstellen van de MER Haringvlietsluizen.