Martijn Looijer

Martijn Looijer

Functie
Financieel-economisch adviseur

Vanaf januari 2016 is Martijn Looijer financieel-economisch adviseur van de Deltacommissaris en liaison vanuit de staf naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hij is het aanspreekpunt binnen de staf voor vraagstukken op het gebied van onder meer de begroting van het Deltafonds, kostenschattingen, MKBA’s en publiek-private samenwerking. Hiervoor was Martijn plaatsvervangend afdelingshoofd bij de Inspectie der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën, waar hij de minister onder meer over het Deltaprogramma adviseerde.