Pieter Bloemen

Pieter Bloemen

Functie
Strategie en kennis

Adviseur strategie en kennis Pieter Bloemen behoort sinds 1 februari 2010 tot de staf van de deltacommissaris. Pieter is binnen de staf het aanspreekpunt voor strategie. Hij houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van de uitgangspunten voor strategieontwikkeling van het Deltaprogramma. Tevens is hij eerste aanspreekpunt voor het onderwerp adaptief deltamanagement. Eerder maakte hij deel uit van het kwartiermakersteam van het Deltaprogramma. Hier was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de basiswaarden en uitgangspunten voor het Deltaprogramma. Daarvoor werkte Pieter bij het directoraat-generaal Ruimte van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.